Saldus, Tūristu iela 3, LV-3801, biblioteka@saldus.lv
63807144; 26163684

Zaņas pagasta bibliotēka

Par bibliotēku
Kontaktinformācija

Adrese: “Zaņas pamatskola”, Zaņas pagasts
Saldus novads, LV 3897
tālrunis: 25444027
e-pasts: bibl.zana@saldus.lv
Vadītāja: Vita Krauze

Darba laiks

Katra mēneša pēdējā trešdiena ir metodiskā diena, bibliotēka lasītājiem slēgta.

Fotogrāfijas