Saldus, Tūristu iela 3, LV-3801
63807144
biblioteka@saldus.lv

Novadpētniecība

Saldus pilsētas bibliotēka apkopo novadpētnieciska satura informāciju, kuras ģeogrāfiskais aptvērums ir Saldus rajona robežas uz Latvijas Republikas atjaunošanas brīdi 1990.gadā. Informācijas resursu kopums ietver ziņas par cilvēkiem, objektiem, notikumiem vai aktivitātēm. Ievēroti divi galvenie nosacījumi – lokālā (pilsētas), retāk reģionālā (reģiona) piederība un nozīmība vai devums vietējās kopienas attīstībā jebkurā nozarē.

  • Novadpētniecības datubāze – informācija par laikraksta “Saldus Zeme” publikācijām kopš 2000. gada, kā arī informācija no centrālajiem un vietējiem preses izdevumiem, grāmatām, dažādiem uzziņu izdevumiem, kas atspoguļo Saldus un Brocēnu novada dzīvi. Šobrīd datu bāze aptver 34831 (01.09.2019.) bibliogrāfiskos ierakstus.
  • Novadnieku kalendārs ikmēneša informācija par novadniekiem, kuri dzimuši, mācījušies vai strādājuši un devuši ieguldījumu Saldus un/vai Brocēnu novada attīstībā.
  • Novadpētniecības mapes – vairāk kā 100 mapēs apkopoti dažādi materiāli un raksti no periodiskajiem izdevumiem, grāmatām un citiem avotiem par Saldus un Brocēnu novada ļaudīm un notikumiem dažādās jomās.
  • Novadpētniecības enciklopēdija apkopo informāciju par Saldus un Brocēnu novadiem un novadniekiem. Enciklopēdija ietvers šādas sadaļas: Novadnieki, Saldus, Organizācijas, Sabiedrība, Vide, Novads. Šobrīd noris darbs pie enciklopēdijas pirmās sadaļas Novadnieki. Tā apkopo īsas biogrāfiskas ziņas par ievērojamiem cilvēkiem, kam bijusi kāda saistība ar Saldu, bijušo Saldus rajonu. Personāliju atlases princips: dzimis, mācījies, darbojies, dzīvojis vai devis zināmu ieguldījumu tā attīstībā.
  • Novadpētniecības izstādes
  • Bibliogrāfijasgrāmatu, laikrakstu un žurnālu rakstu, kā arī elektronisko resursu saraksti. Šobrīd mūsu tīmekļa vietnē pieejama bibliotekāres Janas Stabulnieces sagatavotā bibliogrāfija par Saldus novada Goda pilsoni Ojāru Ulmani (1949-2017). Tajā var gūt ieskatu Ojāra Ulmaņa biogrāfijā, veidot izpratni par personību un viņa devumu Saldus novada kultūras un sporta dzīvē. Apskatāms arī bibliogrāfisks rādītājs “Saldus kultūras centra Tautas deju ansambli “Kursa””.
  • Dzejnieks Māris Čaklaisinformācija par dzejnieka Māra Čaklā dēla Ingmāra dāvinājumu bibliotēkai (2015). Māra Čaklā bibliotēka aptver 1475 monogrāfijas. Apskatāma arī Ingmāra Čaklā tēva piemiņai izveidotā un producētā mājas lapa mariscaklais.lv .