Saldus pilsētas bibliotēka
 
   Lasītāju klubiņa “Saldus vakari” pilnsapulce
   Lasītāju klubiņš “Saldus vakari” 28. martā pulcējās kopā lai izvērtētu iepriekšējā gadā paveikto un plānotu 2019. gada aktivitātes. Klubiņā darbojas 124 biedri. Tika nolemts turpināt organizēt tikšanās ar literātiem, jo ir saņemts finansējums no Valsts Kultūrkapitāla fonda. Ņemsim dalību arī Saldus novada nevalstisko organizāciju atbalsta fonda projektu konkursos. Katru gadu aktīvi iesaistāmies visos Saldus pilsētas bibliotēkas organizētajos pasākumos, kopīgi organizējam Dzejas dienu pasākumus un citas aktivitātes.
   Viens no klubiņa darbības mērķiem ir kultūras tūrisma organizēšana. Katru gadu organizējam ekskursijas lai iepazītu Kurzemes un Latvijas kultūrvēsturi. Arī šajā gadā plānojam vairākas izzinošas ekskursijas.

 
8. aprīlī notika biedrības “ Saldus vakari” pilnsapulce
Tika sniegts ziņojums par iepriekšējā gada darbu, apstiprināta gada bilance. Pilnsapulcē uzņēma 17 jaunus biedrus, pašlaik biedrība sastāv no 85 biedriem. Katram bija iespēja izteikt savus ierosinājumus par  2016. gadā veicamām aktivitātēm, lai varētu sastādīt 2016. gada plānu.


 
Lasītāju klubiņa Ziemassvētku pasākums
 22. decembrī  lasītāju klubiņa “Saldus vakari” dalībniekiem Saldus pilsētas bibliotēkā notika atpūtas vakars pie Ziemassvētku eglītes. Bija ieradies  arī Ziemassvētku vecis, bet ar svētku koncertu un interesantām atrakcijām pasākumā visus priecēja Digna Virkstene.
 
BIEDRĪBAS PILNSAPULCE

Biedrības pilnsapulce 2014. gada 14. februārī
     Pilnsapulcē piedalījās 28 biedri. Atskatījāmies uz iepriekšējā gadā paveikto un vienojāmies par 2014. gada aktivitātēm.
    2013. gadā piedalījāmies VKKF projektu konkursā ar projekta „Roku rokā iet rakstnieks un lasītājs” 2. turpinājumu un  guvām finansējumu pasākumu organizēšanai. Projekta 3. kārta noslēdzas 2014. gada martā, 2014. gadā VKKF iesniegsim projekta turpinājumu.
       Biedrībā tika uzņemti 14 jauni biedri. Par revidentu vienbalsīgi ievēlējām Inu Rozi. Atbalstījām priekšlikumu pasākumus rīkot arī sestdienās.
Tika izteikti priekšlikumi teātra izrāžu apmeklējumiem un izvēlējāmies ekskursiju maršrutus. Vienojāmies, ka ekskursijā brauksim maijā un augustā.
PROJEKTI.
    Lai varētu rīkot literārus pasākumus, ar projektu palīdzību piesaistām finansu resursus. Esam guvuši atbalstu četros projektu konkursos.
   Ņemot līdzdalību Saldus novada pašvaldības projektu fonda konkursā, 2010. gadā tika atbalstīts projekts „Iepazīsim sava novada literātus”. Ar minētā projekta palīdzību iepazinām sava novada radošos cilvēkus un viņu veikumu. Biedrības pasākumā viesojās mūsu novada literāti -  Ieva Samauska, Imants Raļļa, Monika Zīle un laikraksta „Saldus Zeme” žurnāliste Agrita Maniņa.
   2010. gadā Kurzemes kultūras programmas projektu konkursā tika atbalstīts projekts „Kurzemes literāti tuvplānā.” Projekta ietvaros notika četri pasākumi. Biedrības biedriem un pārējiem interesentiem bija iespēja iepazīt Kurzemē dzīvojošus rakstniekus- Ilmāru Tīrmani, Daci Priedi, Mairu Asari un Zaigu Gulbi.
   2011. gadā Valsts Kultūrkapitāla Fonds atbalstīja Biedrības iesniegto projektu „Roku rokā iet rakstnieks un lasītājs. Ar KKF finansiālu atbalstu realizējām cikla 10 pasākumus. Iepazinām latviešu oriģinālliteratūru un tikāmies ar autoriem- Māru Svīri, Vladimiru Kaijaku, Ēriku Hānbergu, Ingu Ābeli, Guntaru Godiņu, Andru Manfeldi, Maiju Krekli, Līgu Blauu, Veru Gribaču, Mudīti Šneideri.
   2012. gadā KKF atbalstu guva projekts „Roku rokā iet rakstnieks un lasītājsturpinājums, tas ir pasākumu cikla turpinājumu- 8 pasākumi, kuros savu dalību ņem Inguna Bauere, Kārlis Vērdiņš, Ēriks Kūlis, Andris Puriņš, Guntis Berelis, Arnis Terzens, Ilze Jansone, Jānis Lejiņš. Projekts turpinās līdz 2013. gada martam
VĒSTURE. MĒRĶI.
Lasītāju klubiņš „ Saldus vakari” darbojas no 2009. gada.
   2010. gada 26. martā tika reģistrēts par biedrību. Biedrībā aktīvi darbojas 37 biedri, no kuriem 95% ir pensionāri.
   Biedrības sadarbības partneris ir Saldus pilsētas bibliotēka, kas nodrošina telpas biedrības aktivitātēm, nodrošina biroja tehnikas pakalpojumus un savu iespēju robežās atbalsta finansiāli.
Biedrības mērķi:
  • Interešu izglītības pieaugušiem organizēšana;
  • Saturīga brīvā laika pavadīšana;
  • Kultūras tūrisma organizēšana;
  • Veselīga dzīvesveida pasākumu organizēšana;
  • Sadarbība ar citām organizācijām.
Uzmanību!

25.septembrī
Metodiskā diena -
bibliotēka apmeklētājiem
slēgta!


Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.


 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena
10:00-18:00

Sestdiena
10:00 - 16:00

Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP