Saldus pilsētas bibliotēka
Pakalpojumi
Pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros bibliotēka sniedz sekojošus bezmaksas pakalpojumus:
 • bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
 • grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma uz mājām abonementā un izmantošanai uz vietas bibliotēkā;
 • informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, datubāzu) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana;
 • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām, kā arī no citām bibliotēkām Latvijā;
 • ekskursijas, apmācības, informācija par novada bibliotēkām.
Starpbibliotēku abonements un starptautiskais starpbibliotēku abonements
Saldus pilsētas bibliotēkā tāpat kā ikvienā bibliotēkā Latvijā ir pieejams starpbibliotēku un starptautiskais starpbibliotēku abonementu (saīsinājumā  - SBA un SSBA) pakalpojums.
SBA, SSBA pakalpojums dod iespēju bibliotēkas lasītājam saņemt sev vajadzīgo dokumentu no citām bibliotēkām, ja tas nav pieejams Saldus pilsētas bibliotēkā.
Starpbibliotēku abonements un Starptautiskais starpbibliotēku abonements
Starpbibliotēku abonements (saīsināti: SBA) ir abonements, kas sniedz iespēju bibliotēkas lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām. To pasūtīšanu veic bibliotēkas darbinieks, aizpildot elektronisko veidlapu, kurā ir jāuzrāda ziņas par vajadzīgo dokumentu:
 •     grāmatas vai žurnāla raksta autors un nosaukums;
 •     žurnāla nosaukums;
 •     izdošanas gads;
 •     sējums (ja ir);
 •     žurnāla numurs;
 •     lappušu skaits;
 •     avots, no kura ņemtas ziņas par dokumentu.

Rakstu kopijas izsniedz lasītājiem, personīgai izmantošanai.
Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz lasītājs.
SBA kārtā saņemtie iespieddarbi paredzēti lietošanai lasītavā un uz mājām netiek izsniegti.
Par iespieddarbu saglabāšanu un savlaicīgu nosūtīšanu atpakaļ ir atbildīgs lasītājs un bibliotēkas darbinieks.
Uzmanību!

28.augustā
bibliotēka apmeklētājiem
slēgta
- Metodiskā diena!


 
 

 
 
 

 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena
10.00-18.00

Ceturtdiena
10.00-19.00

Piektdiena
10.00 - 18.00

Sestdiena, Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP