Saldus pilsētas bibliotēka
< <
  Pakalpojumi
  Pašvaldības piešķirto budžeta līdzekļu ietvaros bibliotēka sniedz sekojošus bezmaksas pakalpojumus:
  • bibliotēkas apmeklēšana, lietotāju pierakstīšana, konsultācijas par bibliotēkas darba kārtību, krājumu un informācijas meklēšanas iespējām;
  • grāmatu, žurnālu, laikrakstu, audiovizuālo materiālu un citu dokumentu izsniegšana pēc lietotāju pieprasījuma uz mājām abonementā un izmantošanai uz vietas bibliotēkā;
  • informācijas meklējumsistēmu (katalogu, kartotēku, datubāzu) izmantošana, bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
  • bibliotēkas organizēto pasākumu apmeklēšana;
  • bibliotēkas krājumā neesošu iespieddarbu un nepieciešamās informācijas pieprasīšana no citām Saldus un Brocēnu novadu bibliotēkām, kā arī no citām bibliotēkām Latvijā;
  • ekskursijas, apmācības, informācija par novada bibliotēkām.
  Starpbibliotēku abonements un starptautiskais starpbibliotēku abonements
  Saldus pilsētas bibliotēkā tāpat kā ikvienā bibliotēkā Latvijā ir pieejams starpbibliotēku un starptautiskais starpbibliotēku abonementu (saīsinājumā  - SBA un SSBA) pakalpojums.
  SBA, SSBA pakalpojums dod iespēju bibliotēkas lasītājam saņemt sev vajadzīgo dokumentu no citām bibliotēkām, ja tas nav pieejams Saldus pilsētas bibliotēkā.
  Starpbibliotēku abonements un Starptautiskais starpbibliotēku abonements
  Starpbibliotēku abonements (saīsināti: SBA) ir abonements, kas sniedz iespēju bibliotēkas lietotājam pasūtīt grāmatas, žurnālus, žurnālu rakstu pilnu tekstu kopijas no citām bibliotēkām. To pasūtīšanu veic bibliotēkas darbinieks, aizpildot elektronisko veidlapu, kurā ir jāuzrāda ziņas par vajadzīgo dokumentu:
  •     grāmatas vai žurnāla raksta autors un nosaukums;
  •     žurnāla nosaukums;
  •     izdošanas gads;
  •     sējums (ja ir);
  •     žurnāla numurs;
  •     lappušu skaits;
  •     avots, no kura ņemtas ziņas par dokumentu.

  Rakstu kopijas izsniedz lasītājiem, personīgai izmantošanai.
  Pasta izdevumus iespieddarbu nosūtīšanai atpakaļ sedz lasītājs.
  SBA kārtā saņemtie iespieddarbi paredzēti lietošanai lasītavā un uz mājām netiek izsniegti.
  Par iespieddarbu saglabāšanu un savlaicīgu nosūtīšanu atpakaļ ir atbildīgs lasītājs un bibliotēkas darbinieks.
  Darba laiks

  Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena
  10.00-18.00

  Sestdiena
  10.00-16.00

  Svētdiena - slēgta

  Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

  Vasaras mēnešos (01.06. - 31.08.) bibliotēka ceturtdienās atvērta no 10.00 - 19.00, sestdienās - slēgta.
  Jautā bibliotekāram
  Tālrunis vai e-pasts*
  Tavs jautājums*
  2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
  izstrādāja DSP