Saldus pilsētas bibliotēka
Vispārējās ziņas
 2000.gada oktobrī Latvijas rajonu un pilsētu bibliotēkās tika izveidoti Eiropas Savienības informācijas punkti (ESIP). Projektu sākotnēji finansēja Zviedrijas valdība Baltijas valstu gada ietvaros, kā arī Eiropas Komisijas delegācija Latvijā. Pašreiz Latvijas bibliotēkās darbojas 32 Eiropas Savienības informācijas punkti. ESIP mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas rajonu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par Eiropas Savienību. Informācijas punktos ir pieejama dažāda veida informācija  un jaunākie izdevumi par Latvijas dalību ES un tajā notiekošajiem procesiem. ESIP tīklu līdz reorganizācijai 2008.gada 31.decembrī uzturēja Eiropas Savienības informācijas aģentūra (ESIA). 2009.gadā līdzekļus ESIP tīkla uzturēšanai piešķīra Latvijas valdība un tā darbību koordinēja Valsts kancelejas Komunikācijas departaments.
Ar 2010. gada 1. janvāri Latvijas Republikas Ārlietu ministrija ir pārņēmusi no Valsts kancelejas iedzīvotāju informēšanas par Eiropas Savienības jautājumiem koordinēšanas funkciju, tai skaitā arī 32 Eiropas Savienības informācijas punktu koordināciju visā Latvijā.

ESIP piedāvā:
  •     grāmatas, brošūras, bukletus par ES
  •     audiovizuālus materiālus
  •     informācijas avotus par ES
  •     tematiskas literatūras izstādes
  •     uzziņas
  •     konkursus

Informāciju par Eiropas Savienību
var rast, kā arī saņemt atbildes uz dažādiem jautājumiem, zvanot uz:

    EIROINFO tālruni - 67211111
    Europe Direct bezmaksas tālr. Briselē - 0080067891011
Uzmanību!

28.augustā
bibliotēka apmeklētājiem
slēgta
- Metodiskā diena!


 
 

 
 
 

 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena
10.00-18.00

Ceturtdiena
10.00-19.00

Piektdiena
10.00 - 18.00

Sestdiena, Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP