Saldus pilsētas bibliotēka
< <
  Esip konkursi 2018.gads
  21. – 22. marts.
  9. - 10. maijs.
  19. - 20. septembris.
  12. un 13. decembris.

   
  12. - 13. decembris. Balvas saņem Daiga Streņģe
  12. - 13. decembris. Balvas saņem Daiga Streņģe
  12. - 13. decembris. Balvas saņem Guntis Kreitiņš
  12. - 13. decembris. Balvas saņem Guntis Kreitiņš
  12. - 13. decembris. Balvas saņem Pārsla Ēberliņa
  12. - 13. decembris. Balvas saņem Pārsla Ēberliņa
  12. - 13. decembris. Balvas skolniecēm - Antrai, Elīnai, Elvīrai un Inesei
  12. - 13. decembris. Balvas skolniecēm - Antrai, Elīnai, Elvīrai un Inesei
  19. - 20. septembris. Balvas saņem Sandra
  19. - 20. septembris. Balvas saņem Sandra
  19. - 20. septembris. Balvau ieguvēja Marija Sukute
  19. - 20. septembris. Balvau ieguvēja Marija Sukute
  19. - 20. septembris. Balvas saņem Līga D.
  19. - 20. septembris. Balvas saņem Līga D.
  19. - 20. septembris. Balvas Ingai Melnbārdei
  19. - 20. septembris. Balvas Ingai Melnbārdei
  9. - 10. maijs. Balvu saņem Mārīte Dreimane
  9. - 10. maijs. Balvu saņem Mārīte Dreimane
  9. - 10. maijs. Balvas saņem Ilze Konstante
  9. - 10. maijs. Balvas saņem Ilze Konstante
  9. - 10. maijs. Balvu ieguvējs Mārtiņš Lagzdons
  9. - 10. maijs. Balvu ieguvējs Mārtiņš Lagzdons
  9. - 10. maijs. Balvas Džeinai
  9. - 10. maijs. Balvas Džeinai
  21. - 22. marts. Balvas saņem Liene Bartkus
  21. - 22. marts. Balvas saņem Liene Bartkus
  21. - 22. marts. Balvas saņem Linda Kreicberga
  21. - 22. marts. Balvas saņem Linda Kreicberga
  21. - 22. marts.  Balvas Mārcim Jaunsproģim
  21. - 22. marts. Balvas Mārcim Jaunsproģim
  Tematiska pēcpusdiena – Eiropas stunda
  18.05.2018. Atzīmējot Eiropas dienu, Saldus pamatskolas 4.b klase apmeklēja bibliotēku. Skolēni, iesaistoties radošās aktivitātēs, pārbaudīja un papildināja savas zināšanas par Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Veicot komandu uzdevumus, uzzināja, kas raksturo katru ES dalībvalsti. Tie, kuri pareizi atbildēja uz konkursa jautājumiem, ieguva balvas – pildspalvas un zīmulīšus no ES Mājas Rīgā, kā arī katrs skolēns saņēma izdevumu “Eiropa un tu”.
  Eiropas dienai veltīto tematisko pēcpusdienu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
   
  Esip konkursi 2017.gads
  15. - 16.marts.
  10. - 11.maijs.
  25. - 26.septembris.
  13. – 14.decembris.
  13. – 14. decembris. Balvas iegūst Arta Priedniece
  13. – 14. decembris. Balvas iegūst Arta Priedniece
   13. – 14. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
  13. – 14. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
  13. – 14. decembris. Balvas Ingai Melnbārdei
  13. – 14. decembris. Balvas Ingai Melnbārdei
  25. - 26. septembris. Balvas Vijai Vēzai
  25. - 26. septembris. Balvas Vijai Vēzai
  25. - 26.septembris. Balvas iegūst Ligita Popsujēviča
  25. - 26.septembris. Balvas iegūst Ligita Popsujēviča
  25. - 26.septembris. Balvas Annai Melnbārdei
  25. - 26.septembris. Balvas Annai Melnbārdei
  25. - 26.septembris. Balvas saņem Mārīte Dreimane
  25. - 26.septembris. Balvas saņem Mārīte Dreimane
  10. - 11.maijs. Balvas Marijai Sukutei
  10. - 11.maijs. Balvas Marijai Sukutei
  10. - 11.maijs. Balvas saņem Linda Kreicberga
  10. - 11.maijs. Balvas saņem Linda Kreicberga
  10. - 11.maijs. Balvas saņem Velga Krūmkalna
  10. - 11.maijs. Balvas saņem Velga Krūmkalna
  10. - 11.maijs. Balvas Ievai Melnbārdei
  10. - 11.maijs. Balvas Ievai Melnbārdei
  10. - 11.maijs. Balvas Mārcim Jaunsproģim
  10. - 11.maijs. Balvas Mārcim Jaunsproģim
  15. - 16.marts. Balvas Jurģim Atim Bakevicam
  15. - 16.marts. Balvas Jurģim Atim Bakevicam
  15. - 16.marts. Balvas Nikam Krauzem
  15. - 16.marts. Balvas Nikam Krauzem
  15. - 16.marts. Balvas Megijai Zeibergai
  15. - 16.marts. Balvas Megijai Zeibergai
  15. - 16.marts. Balvas saņem Aija Gajevska
  15. - 16.marts. Balvas saņem Aija Gajevska
  15. – 16.marts. Balvas saņem Ilze Konstante
  15. – 16.marts. Balvas saņem Ilze Konstante
  Tematiska rīta stunda „Kartē Eiropa”
  12.05.2017. Eiropas dienas noskaņā Saldus pamatskolas 3.b klase apmeklēja bibliotēku, lai vairāk uzzinātu par Eiropas Savienību. Skolēni veica uzdevumu par dalībvalstīm, iepazina ES vēsturi, simbolus un Eiropas Savienības oficiālās tīmekļa vietnes europa.eu „Bērnu stūrīti”. Noslēgumā katrs saņēma grāmatu „Iepazīsim Eiropu!”. Konkursu uzvarētāji ieguva zīmulīšus un piespraudes no ES Mājas Rīgā.
  Eiropas dienai veltīto tematisko rīta stundu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
   
  Tematiska rīta stunda „Kartē Eiropa”
  8.05.2017. Atzīmējot Eiropas dienu – 9.maiju, Saldus pamatskolas 2.a klase ieradās bibliotēkā uz tematisku rīta stundu „Kartē Eiropa”, ko organizēja bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP. Stundas laikā skolēni veica komandu uzdevumus, iepazina Eiropas Savienības vēsturi un simbolus. Robots Blinks no EuroparlTV iepazīstināja ar Eiropas Parlamentu. Skolēni iepazina ES oficiālo valodu audio brošūru, kā arī guva informāciju, kā saudzēt vidi. Noslēgumā katrs saņēma grāmatu „Iepazīsim Eiropu!”, pildspalvas ar ES simboliku no ES Mājas Rīgā, uzlīmes un citas balviņas.
   
  ESIP konkursi 2016. gads.
  16. - 17.marts.
  11. - 12.maijs.
  21. - 22.septembris.
  14. – 15.decembris.
   
  14. – 15.decembris. Balvas Jogitai Žilinskai
  14. – 15.decembris. Balvas Jogitai Žilinskai
  14. – 15.decembris. Balvas Vijai Vēzai
  14. – 15.decembris. Balvas Vijai Vēzai
  14. – 15.decembris. Balvas Teiksmai Bērziņiai
  14. – 15.decembris. Balvas Teiksmai Bērziņiai
  14. – 15.decembris. Balvas saņem Andris Jeske
  14. – 15.decembris. Balvas saņem Andris Jeske
  21.-22.septembris. Balvas Aldim Sukutam, Annai Melnbārdei, Arnim Muceniekam
  21.-22.septembris. Balvas Aldim Sukutam, Annai Melnbārdei, Arnim Muceniekam
  21.-22.septembris. Balvas Ilonai Hartmanei
  21.-22.septembris. Balvas Ilonai Hartmanei
  21.-22.septembris. Katrīna
  21.-22.septembris. Katrīna
  21.-22.septembris. Arta Priedniece
  21.-22.septembris. Arta Priedniece
  11. - 12.maijs. Laura Priedniece
  11. - 12.maijs. Laura Priedniece
  11. - 12.maijs. Ģirts Jeske
  11. - 12.maijs. Ģirts Jeske
  11. - 12.maijs. Ginta Ansberga
  11. - 12.maijs. Ginta Ansberga
  11. - 12.maijs. Andīna Sturme
  11. - 12.maijs. Andīna Sturme
  11. - 12.maijs. Evija Millere
  11. - 12.maijs. Evija Millere
  16.-17.marts. Raimo Špade
  16.-17.marts. Raimo Špade
  16.-17.marts. Mārīte Dreimane
  16.-17.marts. Mārīte Dreimane
  16.-17.marts. Inga Melnbārde
  16.-17.marts. Inga Melnbārde
  16.-17.marts. Ginta Ansberga
  16.-17.marts. Ginta Ansberga
  „ES un ceļojums laikā” ar Saldus pamatskolas 1.a klasi
  2016.g. 9.maijs. Atzīmējot Eiropas dienu – 9.maiju, Saldus pamatskolas 1.a klase ieradās bibliotēkā, lai dotos īpašā ceļojumā – pa Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Vispirms katrs skolēns pagatavoja ceļojuma brīvbiļeti, tad visi simboliskā ātrvilcienā devās uz Pasaku istabu, kur bibliotekāre Andra stāstīja par ES vēsturi, simboliem un dalībvalstīm. Bibliotekāre Zaiga lasīja stāstu par ceļošanu un tajā piedzīvotajiem notikumiem. Izmantojot oficiālo ES mājas lapu, skolēni iepazina tur esošās spēles bērniem – kā tiešsaistē izkrāsot zīmējumu un salikt puzli. Ceļojuma noslēgumā katrs saņēma krāsojamo grāmatiņu no ES mājas Rīgā „ES un draugi” un košas piespraudes.
  Eiropas dienai veltīto stundu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
   
  ESIP konkursi 2015. gads.
  18. - 19.marts.
  6. - 7.maijs.
  23. - 24.septembris.
  9. - 10.decembris.
  9.-10. decembris. Balvas saņem Vija Vēza
  9.-10. decembris. Balvas saņem Vija Vēza
  9.-10. decembris. Balvas Verai Rozei
  9.-10. decembris. Balvas Verai Rozei
  9.-10. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
  9.-10. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
  9.-10. decembris. Balvas saņem Jānis Bāliņš
  9.-10. decembris. Balvas saņem Jānis Bāliņš
  9.-10. decembris. Balvas saņem Agita Vīciepa
  9.-10. decembris. Balvas saņem Agita Vīciepa
  23. - 24. septembris.Balvas saņem Valda Freidenfelde (Nīgrandes pagasts)
  23. - 24. septembris.Balvas saņem Valda Freidenfelde (Nīgrandes pagasts)
  23. - 24. septembris. Balva Karīnai Klārai Miķelsonei (Saldus)
  23. - 24. septembris. Balva Karīnai Klārai Miķelsonei (Saldus)
  23. - 24. septembris. Amanda Ķiļķina (Nīgrandes pagasts)
  23. - 24. septembris. Amanda Ķiļķina (Nīgrandes pagasts)
  23. - 24. septembris. Arta Priedniece (Saldus)
  23. - 24. septembris. Arta Priedniece (Saldus)
  23. - 24. septembris. Ieva Kalvāne (Nīgrandes pagasts)
  23. - 24. septembris. Ieva Kalvāne (Nīgrandes pagasts)
  Balvas saņem Vineta Ķēniņa (Ezeres pagasts)
  Balvas saņem Vineta Ķēniņa (Ezeres pagasts)
  Balvas saņem Anete Ansberga (Saldus)
  Balvas saņem Anete Ansberga (Saldus)
  Balvas Laurai Priedniecei (Saldus)
  Balvas Laurai Priedniecei (Saldus)
  Balvas saņem Arita Matveja (Jaunauces pagasts)
  Balvas saņem Arita Matveja (Jaunauces pagasts)
  Balvas Līvai Līcei (Saldus)
  Balvas Līvai Līcei (Saldus)
  Balvas Alisei Krūmkalnai (Zvārdes pagasts)
  Balvas Alisei Krūmkalnai (Zvārdes pagasts)
  Krustvārdu mīklas konkurss „Sveiciens Eiropas dienā”
  6. - 7.maijā atrisinot Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā sagatavotu krustvārdu mīklu „Sveiciens Eiropas dienā”, trīs konkursa dalībnieki ieguva balvas ar EP Informācijas biroja simboliku.
  Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
  Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
  Sandra Neimane (Saldus)
  Sandra Neimane (Saldus)
  Daiga Streņģe (Saldus)
  Daiga Streņģe (Saldus)
  Skolēni saņem ESIP konkursu "iESkaties"atbalstītāju balvas
  2015.gada 20.maijs – Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā tematiskā pēcpusdienā „35.maijs” Saldus pamatskolas 3.c klases skolēni ieguva viegli gaisīgas balvas – koši zilus un dzeltenus balonus no ES mājas.
  2015.gada 18.septembris – Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra tematiskajā pēcpusdienā „Nāk ciemos dzejolis” Saldus pamatskolas 4.c klase ieguva īpašas pildspalvas – ar ES un to saistītu iestāžu  simboliku.
  Tematiska pēcpusdiena „Mana Eiropas diena” ar Cieceres internātpamatskolas 3.a klasi
   2015.g. 7.maijs. Sagaidot 9.maiju – Eiropas dienu, Saldus pilsētas bibliotēku apmeklēja Cieceres internātpamatskolas 3.a klase. Skolēni uzzināja par Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstīm. Risinot uzdevumus komandā un atbildot uz jautājumiem individuāli, zinošākie ieguva balvas no ESIP konkursu „iESkaties” atbalstītājiem, kā arī katrs skolēns saņēma pildspalvu ar ES simboliku un ilustrētu grāmatiņu par ES dalībvalstīm.
  Eiropas dienai veltīto pēcpusdienu organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.

  ESIP konkursi "iESkaties". 2014. gads.
  Konkursus atbalsta:
  Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
  Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia)
  Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs
  Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
  Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
  Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network Latvia)

  ESIP konkursu balvu ieguvēji:
  10.-11.decembris: Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasts), Lauris Rinmanis (Saldus), Ginta Ansberga (Saldus), Justīne Bakevica (Saldus), Ģirts Jeske (Saldus), Alise Krūmkalna (Zvārdes pagasts), Solveiga Pinkovska (Saldus)
  25.-26.septembris: Ieva Melnbārde (Pampāļu pagasts), Mārcis Jaunsproģis (Pampāļu pagasts), Linda Kreicberga (Saldus), Jurģis Atis Bakevics (Saldus), Inga Ēberliņa (Nīgrandes pagasts), Artis Grigorjevs (Sesile), Diāna Ozola (Nīgrandes pagasts)
  7.-8.maijs: Maruta Opoļska (Rubas pagasts), Mārcis Jaunsproģis (Pampāļu pagasts), Sandra Neimane (Saldus), Mārtiņš Lagzdons (Kursīšu pagasts), Nauris Olmanis (Gaiķu pagasts), Gita Tarasova (Saldus), Māris Vēza (Novadnieku pagasts), Renārs Ziediņš (Jaunlutriņu pagasts)
  19.-20.marts: Māris Vēza (Novadnieku pagasts), Guntis Kreitiņš (Sēlija, Salas novads), Jolanta Kaļiņina (Saldus), Helmuts Vēza (Novadnieku pagasts), Zanda Strogonova (Novadnieku pagasts)
  10.-11.decembra balvas saņem Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasts) un Lauris Rinmanis (Saldus)
  10.-11.decembra balvas saņem Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasts) un Lauris Rinmanis (Saldus)
  10.-11.decembra balvas par dalību saņem saldenieki Ginta Ansberga un Ģirts Jeske
  10.-11.decembra balvas par dalību saņem saldenieki Ginta Ansberga un Ģirts Jeske
  25.-26. septembra galvenā balva Ievai Melnbārdei (Pampāļu pagasts)
  25.-26. septembra galvenā balva Ievai Melnbārdei (Pampāļu pagasts)
  Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
  Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
  Ar iegūtajām balvām - Linda Kreicberga (Saldus)
  Ar iegūtajām balvām - Linda Kreicberga (Saldus)
  Balvu saņem Artis Grigorjevs (Sesile)
  Balvu saņem Artis Grigorjevs (Sesile)
  Galvenā konkursa balva Marutai Opoļskai (Rubas pagasts)
  Galvenā konkursa balva Marutai Opoļskai (Rubas pagasts)
  Balviņas par dalību saņēma arī bērni - Nauris Olmanis (Gaiķu pagasts) un Renārs Ziediņš (Jaunlutriņu pagasts)
  Balviņas par dalību saņēma arī bērni - Nauris Olmanis (Gaiķu pagasts) un Renārs Ziediņš (Jaunlutriņu pagasts)
  Balvu saņem Sandra Neimane (Saldus)
  Balvu saņem Sandra Neimane (Saldus)
  Balva Gitai Tarasovai (Saldus)
  Balva Gitai Tarasovai (Saldus)
  Konkursa balva Mārtiņam Lagzdonam (Kursīšu pagasts)
  Konkursa balva Mārtiņam Lagzdonam (Kursīšu pagasts)
  Balvas par dalību konkursā saņem Helmuts Vēza (Novadnieku pagasts)
  Balvas par dalību konkursā saņem Helmuts Vēza (Novadnieku pagasts)
  Konkursa balvas, ko saņēma Māris Vēza (Novadnieku pagasts)
  Konkursa balvas, ko saņēma Māris Vēza (Novadnieku pagasts)
  Balva par dalību konkursā - Zandai Strogonovai (Novadnieku pagasts)
  Balva par dalību konkursā - Zandai Strogonovai (Novadnieku pagasts)
  Konkursa balvas Jolantai Kaļiņinai (Saldus)
  Konkursa balvas Jolantai Kaļiņinai (Saldus)
  9.maijs - Eiropas dienas stunda kopā ar Saldus sākumskolas 3.b klasi
  2014.g. 9.maijs. Eiropas dienai veltītajā stundā skolēni uzzināja kas ir Eiropas Savienība, kādas ir tās dalībvalstis. Tie, kuri uzmanīgi klausījās, ieguva balvas. Bet komandu darbā, risinot uzdevumu, noskaidrojām ātrāko un precīzāko komandu. Visi skolēni saņēma Latvijas SOLVIT koordinācijas centra lineālus, kā arī citas balviņas no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā. Eiropas dienas stundu organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
  Koši un krāsaini karodziņi
  Koši un krāsaini karodziņi
  Tas nopietnais komandas darbs
  Tas nopietnais komandas darbs
  Ir pareizi? Jā, visi uzdevumu atrisināja pareizi. Malači!
  Ir pareizi? Jā, visi uzdevumu atrisināja pareizi. Malači!
  Skat, kāda balva!
  Skat, kāda balva!
  Eiropas stundas 'komanda' - skolēni, skolotāja un bibliotekāres
  Eiropas stundas 'komanda' - skolēni, skolotāja un bibliotekāres
  Skolēni un bērni saņem ESIP konkursu "iESkaties"atbalstītāju balvas
  2014.gada 18.februāris - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā pasākumā par drošu internetu, Saldus 1.vidusskolas 6.c klase saņēma piespraudes no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā. Puiši - ar tēmu "Taupi elektrību!", meitenes - ar ES mājas interneta vietnes adresi.
  21.februāris - bibliotekārās stundas "Iepazīsim un izmantosim datu bāzes" ietvaros, Striķu pamatskolas 8.klases skolēni saņēma pildspalvas no Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, bet bloknotus ieguva zibenskonkursa uzvarētāji.
  27.marts - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā konkursā Saldus pamatskolas 3.a klasei un 3.b klasei "Vai tu esi gudrāks par skolotāju", erudītu komanda saņēma balviņas no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā.
  24.maijs - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā rīta stundā mazajiem, kopā ar PII "Zīlīte" vecākās grupas audzēkņiem un viņu vecākiem, bērni saņēma krāsojamu grāmatu par Eiropas Savienību "Draugi un ES" no ES mājas Rīgā.
  12.jūnijs - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētās aktivitātes "Mana nedēļa bibliotēkā" noslēguma pasākumā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni saņēma balvas no ES mājas - optimistiski oranžos iepirkumu maisiņus.
  5.septembris - PII "Zīlīte" sagatavošanas grupa "Mārītes", apmeklējot Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centru, saņēma krāsojamu grāmatu par Eiropas Savienību  "Draugi un ES" no ES mājas Rīgā.
  17.septembris - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā bibliotekārajā stundā Gaiķu pamatskolas 5.klase saņēma grāmatiņu par ES dalībvalstīm no ES mājas Rīgā un piekariņus no Latvijas SOLVIT koordnācijas centra.
  Optimistiski oranžie iepirkumu maisiņi nonāca īstajās rokās
  Optimistiski oranžie iepirkumu maisiņi nonāca īstajās rokās
  Saldus pamatskolas erudītu komanda
  Saldus pamatskolas erudītu komanda
  Piespraudes Saldus 1.vidusskolas 6.c klases skolēniem
  Piespraudes Saldus 1.vidusskolas 6.c klases skolēniem
  Striķu pamatskolas 8.klase
  Striķu pamatskolas 8.klase
  .. un pildspalvas, kas tika viņiem, bloknotus gan ieguva zibenskonkursa uzvarētāji
  .. un pildspalvas, kas tika viņiem, bloknotus gan ieguva zibenskonkursa uzvarētāji
  Darba laiks

  Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena
  10.00-18.00

  Sestdiena
  10.00-16.00

  Svētdiena - slēgta

  Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

  Vasaras mēnešos (01.06. - 31.08.) bibliotēka ceturtdienās atvērta no 10.00 - 19.00, sestdienās - slēgta.
  Jautā bibliotekāram
  Tālrunis vai e-pasts*
  Tavs jautājums*
  2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
  izstrādāja DSP