Saldus pilsētas bibliotēka
ESIP konkursi 2019.gads
20. – 21. marts.
8. – .9. maijs.
 
 
 8.-9.maijs. Balvas saņem Velga
8.-9.maijs. Balvas saņem Velga
8.-9.maijs. Balvu ieguvēja Arta
8.-9.maijs. Balvu ieguvēja Arta
8.-9.maijs. Balvas saņem Kristīne Keita
8.-9.maijs. Balvas saņem Kristīne Keita
8.-9.maijs. Motivācijas balvas Nīgrandes komandai - Ārijai, Antrai, Andrim, Inesei, Pārslai, Elīnai, Lailai, Karīnai, Marisam, Līgai, Ilvaram, Danielai Megijai
8.-9.maijs. Motivācijas balvas Nīgrandes komandai - Ārijai, Antrai, Andrim, Inesei, Pārslai, Elīnai, Lailai, Karīnai, Marisam, Līgai, Ilvaram, Danielai Megijai
20.-21.marts. Balvas saņem Līga Druvaskalna
20.-21.marts. Balvas saņem Līga Druvaskalna
20.-21.marts. Balvas Inesei
20.-21.marts. Balvas Inesei
20.-21.marts. Balvas Danielai Megijai
20.-21.marts. Balvas Danielai Megijai
20.-21.marts. Enerģijas lādiņu saņēma Pārsla, Elvīra, Elīna, Andris un Antra no Nīgrandes
20.-21.marts. Enerģijas lādiņu saņēma Pārsla, Elvīra, Elīna, Andris un Antra no Nīgrandes
Skolēni saņem pārsteigumu – svētku balonus
2019.gada 30.maijs.
2019.gada 1.maijā aprit 15 gadi, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā.  Apmeklējot bibliotēku, Cieceres internātpamatskolas 1.klase saņēma pārsteigumu – īpašus svētku balonus no Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas. 
 
ES stunda "Latvija Eiropā"
2019.g. 8.maijs.
Atzīmējot 9.maiju – Eiropas dienu, Saldus pamatskolas 4.b klase ieradās bibliotēkā uz Eiropas Savienībai (ES) veltītu stundu "Latvija Eiropā". Skolēni uzzināja par Latvijas dalību ES un veica komandu uzdevumus. Akcents tika likts uz diviem notikumiem – šogad aprit 15 gadi, kopš Latvija iestājās Eiropas Savienībā un 5 gadi, kopš pievienojās eirozonai. Komandu un individuālo konkursu uzvarētāji saņēma balvas no ES mājas Rīgā un Eiropas Parlamenta biroja Latvijā. Katrs skolēns saņēma brošūru “Iepazīsim Eiropu!”. Eiropas dienai veltīto stundu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP. ES stundu atbalstīja Latvijas Republikas Ārlietu ministrija.
 
Skolēni saņem ESIP konkursu atbalstītāju balvas
2019.gada 10.aprīlis.
Saldus pilsētas bibliotēkas organizētajā datubāzu konkursā Saldus vidusskolas 10.a un 10.b klasēm līdzjutēju aktivitātes uzvarētājas ieguva noderīgas balvas no ESIP konkursu atbalstītājiem.
 
ESIP konkursi 2018.gads
21. – 22. marts.
9. - 10. maijs.
19. - 20. septembris.
12. un 13. decembris.

 
12. - 13. decembris. Balvas saņem Daiga Streņģe
12. - 13. decembris. Balvas saņem Daiga Streņģe
12. - 13. decembris. Balvas saņem Guntis Kreitiņš
12. - 13. decembris. Balvas saņem Guntis Kreitiņš
12. - 13. decembris. Balvas saņem Pārsla Ēberliņa
12. - 13. decembris. Balvas saņem Pārsla Ēberliņa
12. - 13. decembris. Balvas skolniecēm - Antrai, Elīnai, Elvīrai un Inesei
12. - 13. decembris. Balvas skolniecēm - Antrai, Elīnai, Elvīrai un Inesei
19. - 20. septembris. Balvas saņem Sandra
19. - 20. septembris. Balvas saņem Sandra
19. - 20. septembris. Balvau ieguvēja Marija Sukute
19. - 20. septembris. Balvau ieguvēja Marija Sukute
19. - 20. septembris. Balvas saņem Līga D.
19. - 20. septembris. Balvas saņem Līga D.
19. - 20. septembris. Balvas Ingai Melnbārdei
19. - 20. septembris. Balvas Ingai Melnbārdei
9. - 10. maijs. Balvu saņem Mārīte Dreimane
9. - 10. maijs. Balvu saņem Mārīte Dreimane
9. - 10. maijs. Balvas saņem Ilze Konstante
9. - 10. maijs. Balvas saņem Ilze Konstante
9. - 10. maijs. Balvu ieguvējs Mārtiņš Lagzdons
9. - 10. maijs. Balvu ieguvējs Mārtiņš Lagzdons
9. - 10. maijs. Balvas Džeinai
9. - 10. maijs. Balvas Džeinai
21. - 22. marts. Balvas saņem Liene Bartkus
21. - 22. marts. Balvas saņem Liene Bartkus
21. - 22. marts. Balvas saņem Linda Kreicberga
21. - 22. marts. Balvas saņem Linda Kreicberga
21. - 22. marts.   Balvas Mārcim Jaunsproģim
21. - 22. marts. Balvas Mārcim Jaunsproģim
Tematiska pēcpusdiena – Eiropas stunda
18.05.2018. Atzīmējot Eiropas dienu, Saldus pamatskolas 4.b klase apmeklēja bibliotēku. Skolēni, iesaistoties radošās aktivitātēs, pārbaudīja un papildināja savas zināšanas par Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm. Veicot komandu uzdevumus, uzzināja, kas raksturo katru ES dalībvalsti. Tie, kuri pareizi atbildēja uz konkursa jautājumiem, ieguva balvas – pildspalvas un zīmulīšus no ES Mājas Rīgā, kā arī katrs skolēns saņēma izdevumu “Eiropa un tu”.
Eiropas dienai veltīto tematisko pēcpusdienu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
 
ESIP konkursi 2017.gads
15. - 16.marts.
10. - 11.maijs.
25. - 26.septembris.
13. – 14.decembris.
13. – 14. decembris. Balvas iegūst Arta Priedniece
13. – 14. decembris. Balvas iegūst Arta Priedniece
 13. – 14. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
13. – 14. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
13. – 14. decembris. Balvas Ingai Melnbārdei
13. – 14. decembris. Balvas Ingai Melnbārdei
25. - 26. septembris. Balvas Vijai Vēzai
25. - 26. septembris. Balvas Vijai Vēzai
25. - 26.septembris. Balvas iegūst Ligita Popsujēviča
25. - 26.septembris. Balvas iegūst Ligita Popsujēviča
25. - 26.septembris. Balvas Annai Melnbārdei
25. - 26.septembris. Balvas Annai Melnbārdei
25. - 26.septembris. Balvas saņem Mārīte Dreimane
25. - 26.septembris. Balvas saņem Mārīte Dreimane
10. - 11.maijs. Balvas Marijai Sukutei
10. - 11.maijs. Balvas Marijai Sukutei
10. - 11.maijs. Balvas saņem Linda Kreicberga
10. - 11.maijs. Balvas saņem Linda Kreicberga
10. - 11.maijs. Balvas saņem Velga Krūmkalna
10. - 11.maijs. Balvas saņem Velga Krūmkalna
10. - 11.maijs. Balvas Ievai Melnbārdei
10. - 11.maijs. Balvas Ievai Melnbārdei
10. - 11.maijs. Balvas Mārcim Jaunsproģim
10. - 11.maijs. Balvas Mārcim Jaunsproģim
15. - 16.marts. Balvas Jurģim Atim Bakevicam
15. - 16.marts. Balvas Jurģim Atim Bakevicam
15. - 16.marts. Balvas Nikam Krauzem
15. - 16.marts. Balvas Nikam Krauzem
15. - 16.marts. Balvas Megijai Zeibergai
15. - 16.marts. Balvas Megijai Zeibergai
15. - 16.marts. Balvas saņem Aija Gajevska
15. - 16.marts. Balvas saņem Aija Gajevska
15. – 16.marts. Balvas saņem Ilze Konstante
15. – 16.marts. Balvas saņem Ilze Konstante
Tematiska rīta stunda „Kartē Eiropa”
12.05.2017. Eiropas dienas noskaņā Saldus pamatskolas 3.b klase apmeklēja bibliotēku, lai vairāk uzzinātu par Eiropas Savienību. Skolēni veica uzdevumu par dalībvalstīm, iepazina ES vēsturi, simbolus un Eiropas Savienības oficiālās tīmekļa vietnes europa.eu „Bērnu stūrīti”. Noslēgumā katrs saņēma grāmatu „Iepazīsim Eiropu!”. Konkursu uzvarētāji ieguva zīmulīšus un piespraudes no ES Mājas Rīgā.
Eiropas dienai veltīto tematisko rīta stundu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
 
Tematiska rīta stunda „Kartē Eiropa”
8.05.2017. Atzīmējot Eiropas dienu – 9.maiju, Saldus pamatskolas 2.a klase ieradās bibliotēkā uz tematisku rīta stundu „Kartē Eiropa”, ko organizēja bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP. Stundas laikā skolēni veica komandu uzdevumus, iepazina Eiropas Savienības vēsturi un simbolus. Robots Blinks no EuroparlTV iepazīstināja ar Eiropas Parlamentu. Skolēni iepazina ES oficiālo valodu audio brošūru, kā arī guva informāciju, kā saudzēt vidi. Noslēgumā katrs saņēma grāmatu „Iepazīsim Eiropu!”, pildspalvas ar ES simboliku no ES Mājas Rīgā, uzlīmes un citas balviņas.
 
ESIP konkursi 2016. gads.
16. - 17.marts.
11. - 12.maijs.
21. - 22.septembris.
14. – 15.decembris.
 
14. – 15.decembris. Balvas Jogitai Žilinskai
14. – 15.decembris. Balvas Jogitai Žilinskai
14. – 15.decembris. Balvas Vijai Vēzai
14. – 15.decembris. Balvas Vijai Vēzai
14. – 15.decembris. Balvas Teiksmai Bērziņiai
14. – 15.decembris. Balvas Teiksmai Bērziņiai
14. – 15.decembris. Balvas saņem Andris Jeske
14. – 15.decembris. Balvas saņem Andris Jeske
21.-22.septembris. Balvas Aldim Sukutam, Annai Melnbārdei, Arnim Muceniekam
21.-22.septembris. Balvas Aldim Sukutam, Annai Melnbārdei, Arnim Muceniekam
21.-22.septembris. Balvas Ilonai Hartmanei
21.-22.septembris. Balvas Ilonai Hartmanei
21.-22.septembris. Katrīna
21.-22.septembris. Katrīna
21.-22.septembris.  Arta Priedniece
21.-22.septembris. Arta Priedniece
11. - 12.maijs. Laura Priedniece
11. - 12.maijs. Laura Priedniece
11. - 12.maijs. Ģirts Jeske
11. - 12.maijs. Ģirts Jeske
11. - 12.maijs. Ginta Ansberga
11. - 12.maijs. Ginta Ansberga
11. - 12.maijs. Andīna Sturme
11. - 12.maijs. Andīna Sturme
11. - 12.maijs. Evija Millere
11. - 12.maijs. Evija Millere
16.-17.marts. Raimo Špade
16.-17.marts. Raimo Špade
16.-17.marts. Mārīte Dreimane
16.-17.marts. Mārīte Dreimane
16.-17.marts. Inga Melnbārde
16.-17.marts. Inga Melnbārde
16.-17.marts. Ginta Ansberga
16.-17.marts. Ginta Ansberga
„ES un ceļojums laikā” ar Saldus pamatskolas 1.a klasi
2016.g. 9.maijs. Atzīmējot Eiropas dienu – 9.maiju, Saldus pamatskolas 1.a klase ieradās bibliotēkā, lai dotos īpašā ceļojumā – pa Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm. Vispirms katrs skolēns pagatavoja ceļojuma brīvbiļeti, tad visi simboliskā ātrvilcienā devās uz Pasaku istabu, kur bibliotekāre Andra stāstīja par ES vēsturi, simboliem un dalībvalstīm. Bibliotekāre Zaiga lasīja stāstu par ceļošanu un tajā piedzīvotajiem notikumiem. Izmantojot oficiālo ES mājas lapu, skolēni iepazina tur esošās spēles bērniem – kā tiešsaistē izkrāsot zīmējumu un salikt puzli. Ceļojuma noslēgumā katrs saņēma krāsojamo grāmatiņu no ES mājas Rīgā „ES un draugi” un košas piespraudes.
Eiropas dienai veltīto stundu  organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
 
ESIP konkursi 2015. gads.
18. - 19.marts.
6. - 7.maijs.
23. - 24.septembris.
9. - 10.decembris.
9.-10. decembris. Balvas saņem Vija Vēza
9.-10. decembris. Balvas saņem Vija Vēza
9.-10. decembris. Balvas Verai  Rozei
9.-10. decembris. Balvas Verai Rozei
9.-10. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
9.-10. decembris. Balvas saņem Linda Kreicberga
9.-10. decembris. Balvas saņem Jānis Bāliņš
9.-10. decembris. Balvas saņem Jānis Bāliņš
9.-10. decembris. Balvas saņem Agita Vīciepa
9.-10. decembris. Balvas saņem Agita Vīciepa
23. - 24. septembris.Balvas saņem Valda Freidenfelde (Nīgrandes pagasts)
23. - 24. septembris.Balvas saņem Valda Freidenfelde (Nīgrandes pagasts)
23. - 24. septembris. Balva Karīnai Klārai Miķelsonei (Saldus)
23. - 24. septembris. Balva Karīnai Klārai Miķelsonei (Saldus)
23. - 24. septembris. Amanda Ķiļķina (Nīgrandes pagasts)
23. - 24. septembris. Amanda Ķiļķina (Nīgrandes pagasts)
23. - 24. septembris. Arta Priedniece (Saldus)
23. - 24. septembris. Arta Priedniece (Saldus)
23. - 24. septembris. Ieva Kalvāne (Nīgrandes pagasts)
23. - 24. septembris. Ieva Kalvāne (Nīgrandes pagasts)
Balvas saņem Vineta Ķēniņa (Ezeres pagasts)
Balvas saņem Vineta Ķēniņa (Ezeres pagasts)
Balvas saņem Anete Ansberga (Saldus)
Balvas saņem Anete Ansberga (Saldus)
Balvas Laurai Priedniecei (Saldus)
Balvas Laurai Priedniecei (Saldus)
Balvas saņem Arita Matveja (Jaunauces pagasts)
Balvas saņem Arita Matveja (Jaunauces pagasts)
Balvas Līvai Līcei (Saldus)
Balvas Līvai Līcei (Saldus)
Balvas Alisei Krūmkalnai (Zvārdes pagasts)
Balvas Alisei Krūmkalnai (Zvārdes pagasts)
Krustvārdu mīklas konkurss „Sveiciens Eiropas dienā”
6. - 7.maijā atrisinot Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā sagatavotu krustvārdu mīklu „Sveiciens Eiropas dienā”, trīs konkursa dalībnieki ieguva balvas ar EP Informācijas biroja simboliku.
Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
Sandra Neimane (Saldus)
Sandra Neimane (Saldus)
Daiga Streņģe (Saldus)
Daiga Streņģe (Saldus)
Skolēni saņem ESIP konkursu "iESkaties"atbalstītāju balvas
2015.gada 20.maijs – Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā tematiskā pēcpusdienā „35.maijs” Saldus pamatskolas 3.c klases skolēni ieguva viegli gaisīgas balvas – koši zilus un dzeltenus balonus no ES mājas.
2015.gada 18.septembris – Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra tematiskajā pēcpusdienā „Nāk ciemos dzejolis” Saldus pamatskolas 4.c klase ieguva īpašas pildspalvas – ar ES un to saistītu iestāžu  simboliku.
Tematiska pēcpusdiena „Mana Eiropas diena” ar Cieceres internātpamatskolas 3.a klasi
 2015.g. 7.maijs. Sagaidot 9.maiju – Eiropas dienu, Saldus pilsētas bibliotēku apmeklēja Cieceres internātpamatskolas 3.a klase. Skolēni uzzināja par Eiropas Savienību (ES) un tās dalībvalstīm. Risinot uzdevumus komandā un atbildot uz jautājumiem individuāli, zinošākie ieguva balvas no ESIP konkursu „iESkaties” atbalstītājiem, kā arī katrs skolēns saņēma pildspalvu ar ES simboliku un ilustrētu grāmatiņu par ES dalībvalstīm.
Eiropas dienai veltīto pēcpusdienu organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.

ESIP konkursi "iESkaties". 2014. gads.
Konkursus atbalsta:
Latvijas Republikas Ārlietu ministrija
Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia)
Latvijas SOLVIT koordinācijas centrs
Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā
Eiropas Parlamenta Informācijas birojs Latvijā
Eiropas Biznesa atbalsta tīkls Latvijā (Enterprise Europe Network Latvia)

ESIP konkursu balvu ieguvēji:
10.-11.decembris: Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasts), Lauris Rinmanis (Saldus), Ginta Ansberga (Saldus), Justīne Bakevica (Saldus), Ģirts Jeske (Saldus), Alise Krūmkalna (Zvārdes pagasts), Solveiga Pinkovska (Saldus)
25.-26.septembris: Ieva Melnbārde (Pampāļu pagasts), Mārcis Jaunsproģis (Pampāļu pagasts), Linda Kreicberga (Saldus), Jurģis Atis Bakevics (Saldus), Inga Ēberliņa (Nīgrandes pagasts), Artis Grigorjevs (Sesile), Diāna Ozola (Nīgrandes pagasts)
7.-8.maijs: Maruta Opoļska (Rubas pagasts), Mārcis Jaunsproģis (Pampāļu pagasts), Sandra Neimane (Saldus), Mārtiņš Lagzdons (Kursīšu pagasts), Nauris Olmanis (Gaiķu pagasts), Gita Tarasova (Saldus), Māris Vēza (Novadnieku pagasts), Renārs Ziediņš (Jaunlutriņu pagasts)
19.-20.marts: Māris Vēza (Novadnieku pagasts), Guntis Kreitiņš (Sēlija, Salas novads), Jolanta Kaļiņina (Saldus), Helmuts Vēza (Novadnieku pagasts), Zanda Strogonova (Novadnieku pagasts)
10.-11.decembra balvas saņem Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasts) un Lauris Rinmanis (Saldus)
10.-11.decembra balvas saņem Ligita Popsujēviča (Lutriņu pagasts) un Lauris Rinmanis (Saldus)
10.-11.decembra balvas par dalību saņem saldenieki Ginta Ansberga un Ģirts Jeske
10.-11.decembra balvas par dalību saņem saldenieki Ginta Ansberga un Ģirts Jeske
25.-26. septembra galvenā balva Ievai Melnbārdei (Pampāļu pagasts)
25.-26. septembra galvenā balva Ievai Melnbārdei (Pampāļu pagasts)
Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
Balvu saņem Jurģis Atis Bakevics (Saldus)
Ar iegūtajām balvām - Linda Kreicberga (Saldus)
Ar iegūtajām balvām - Linda Kreicberga (Saldus)
Balvu saņem Artis Grigorjevs (Sesile)
Balvu saņem Artis Grigorjevs (Sesile)
Galvenā konkursa balva Marutai Opoļskai (Rubas pagasts)
Galvenā konkursa balva Marutai Opoļskai (Rubas pagasts)
Balviņas par dalību saņēma arī bērni - Nauris Olmanis (Gaiķu pagasts) un Renārs Ziediņš (Jaunlutriņu pagasts)
Balviņas par dalību saņēma arī bērni - Nauris Olmanis (Gaiķu pagasts) un Renārs Ziediņš (Jaunlutriņu pagasts)
Balvu saņem Sandra Neimane (Saldus)
Balvu saņem Sandra Neimane (Saldus)
Balva Gitai Tarasovai (Saldus)
Balva Gitai Tarasovai (Saldus)
Konkursa balva Mārtiņam Lagzdonam (Kursīšu pagasts)
Konkursa balva Mārtiņam Lagzdonam (Kursīšu pagasts)
Balvas par dalību konkursā saņem Helmuts Vēza (Novadnieku pagasts)
Balvas par dalību konkursā saņem Helmuts Vēza (Novadnieku pagasts)
Konkursa balvas, ko saņēma Māris Vēza (Novadnieku pagasts)
Konkursa balvas, ko saņēma Māris Vēza (Novadnieku pagasts)
Balva par dalību konkursā - Zandai Strogonovai (Novadnieku pagasts)
Balva par dalību konkursā - Zandai Strogonovai (Novadnieku pagasts)
Konkursa balvas Jolantai Kaļiņinai (Saldus)
Konkursa balvas Jolantai Kaļiņinai (Saldus)
9.maijs - Eiropas dienas stunda kopā ar Saldus sākumskolas 3.b klasi
2014.g. 9.maijs. Eiropas dienai veltītajā stundā skolēni uzzināja kas ir Eiropas Savienība, kādas ir tās dalībvalstis. Tie, kuri uzmanīgi klausījās, ieguva balvas. Bet komandu darbā, risinot uzdevumu, noskaidrojām ātrāko un precīzāko komandu. Visi skolēni saņēma Latvijas SOLVIT koordinācijas centra lineālus, kā arī citas balviņas no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā. Eiropas dienas stundu organizēja Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centrs sadarbībā ar ESIP.
Koši un krāsaini karodziņi
Koši un krāsaini karodziņi
Tas nopietnais komandas darbs
Tas nopietnais komandas darbs
Ir pareizi? Jā, visi uzdevumu atrisināja pareizi. Malači!
Ir pareizi? Jā, visi uzdevumu atrisināja pareizi. Malači!
Skat, kāda balva!
Skat, kāda balva!
Eiropas stundas 'komanda' - skolēni, skolotāja un bibliotekāres
Eiropas stundas 'komanda' - skolēni, skolotāja un bibliotekāres
Skolēni un bērni saņem ESIP konkursu "iESkaties"atbalstītāju balvas
2014.gada 18.februāris - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētā pasākumā par drošu internetu, Saldus 1.vidusskolas 6.c klase saņēma piespraudes no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā. Puiši - ar tēmu "Taupi elektrību!", meitenes - ar ES mājas interneta vietnes adresi.
21.februāris - bibliotekārās stundas "Iepazīsim un izmantosim datu bāzes" ietvaros, Striķu pamatskolas 8.klases skolēni saņēma pildspalvas no Eiropas Parlamenta Informācijas biroja Latvijā, bet bloknotus ieguva zibenskonkursa uzvarētāji.
27.marts - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā konkursā Saldus pamatskolas 3.a klasei un 3.b klasei "Vai tu esi gudrāks par skolotāju", erudītu komanda saņēma balviņas no Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā.
24.maijs - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā rīta stundā mazajiem, kopā ar PII "Zīlīte" vecākās grupas audzēkņiem un viņu vecākiem, bērni saņēma krāsojamu grāmatu par Eiropas Savienību "Draugi un ES" no ES mājas Rīgā.
12.jūnijs - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētās aktivitātes "Mana nedēļa bibliotēkā" noslēguma pasākumā pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērni saņēma balvas no ES mājas - optimistiski oranžos iepirkumu maisiņus.
5.septembris - PII "Zīlīte" sagatavošanas grupa "Mārītes", apmeklējot Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centru, saņēma krāsojamu grāmatu par Eiropas Savienību  "Draugi un ES" no ES mājas Rīgā.
17.septembris - Saldus pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras centra organizētajā bibliotekārajā stundā Gaiķu pamatskolas 5.klase saņēma grāmatiņu par ES dalībvalstīm no ES mājas Rīgā un piekariņus no Latvijas SOLVIT koordnācijas centra.
Optimistiski oranžie iepirkumu maisiņi nonāca īstajās rokās
Optimistiski oranžie iepirkumu maisiņi nonāca īstajās rokās
Saldus pamatskolas erudītu komanda
Saldus pamatskolas erudītu komanda
Piespraudes Saldus 1.vidusskolas 6.c klases skolēniem
Piespraudes Saldus 1.vidusskolas 6.c klases skolēniem
Striķu pamatskolas 8.klase
Striķu pamatskolas 8.klase
.. un pildspalvas, kas tika viņiem, bloknotus gan ieguva zibenskonkursa uzvarētāji
.. un pildspalvas, kas tika viņiem, bloknotus gan ieguva zibenskonkursa uzvarētāji
Uzmanību!

28.augustā
bibliotēka apmeklētājiem
slēgta
- Metodiskā diena!


 
 

 
 
 

 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena
10.00-18.00

Ceturtdiena
10.00-19.00

Piektdiena
10.00 - 18.00

Sestdiena, Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP