Saldus pilsētas bibliotēka
Pasākumi un izstādes
Tikšanās ar laikraksta "konTEKSTS" galveno redaktori Sandru Ratnieci no 29. janvāra, 14:00 drukāt
Literārs pasākums. Tikšanās ar literatūrzinātnieci un literatūras kritiķi, literārā laikraksta "konTEKSTS" galveno redaktori Sandru Ratnieci.

Biedrības “Saldus vakari” Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstīts projekts “Jaunie literāti asina spalvas” turpinājums.

Ieeja brīva.
Ratniece Sandra:
Māc. Rīgas L. Paegles 1. vsk. (Rīgas 1. ģimn., 1976-1984). Rīgas 64. vsk. (1984-1986); Rīgas Raiņa 8. vakara (maiņu) vsk. (1987); LU Filol. fak. (humanit. zin. bakalaura grāds filol., 2002.V); Vācijā: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (Erasmus / Socrates progr. ietvaros (2003. IV-VI); LU Filol. fak. Baltu filol. maģistrantūrā (2003. VIII); Vācijā: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald (2004.II–III); LU Filol. fak. (humanit. zin. maģistra grāds filol., 2004.VII; Dr. philol. zin. grāds lit. teor., 2011. 1. III) Promocijas darba nosaukums: ”Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu literatūrā laika posmā no 20. gs. Sākuma līdz pirmajam pasaules karam”.

Strād. par bibliotekāri, skolotāju vsk., jaunāko zin. līdzstrādn. J. Raiņa Literatūras un mākslas vēstures muzejs (1988-1989); bijusi laikr. un žurn. korespondente, zurnāliste, grāmatu apgādu “Seiva” (1996-1998) un „SIA Apgāds Draugi” (1998-2001) direktore, grāmatvede; bijusi LULFMI, Lit. teor. daļas asistente (2005–2006), LU Filol. fak. zin. asistente (2007–2011). Veikusi pētnieka, koordinatora pienākumus Valsts LETONIKAS programmas projektā – enciklopēdijas „100 LATVIJAS SIEVIETES: kultūrā un politikā” veidošanā, autore šķirkļiem par Ā. Elksni un A. Ivasku (2006–2007). Šobrīd – Rēzeknes Augstsk. Letonikas instit. pētniece (kopš 2011). Ievēlēta Augstsk. Eihseba docenta amatā (kopš (2012). docētāja Jāzepa Vītola Latvijas Mūz. akad. (kopš 2009). Jauniešu literārā, radošā semināra „Aicinājums” organizatore (kopš 2013). Organizējusi un vadījusi vairākas konferences, t.sk. Rēzeknes Augstsk. Starptautiskō zin. konferenci „Autors. Teksts. Laikmets” (kopš 2012).

LRS biedre (kopš 2010).

Pirmā publikācija – dzejoļu kopa žurn „Skola un Ģimene,” 1989. IX. Pirmā lit. zinātniskā publikācija – „Pretī es jums stiepju rokas. Austrai Skujiņai - 80” lit. laikr. „Literatūra un Māksla,” 1989. 11. II.

Sar. zin. monogrāfiju „Jūgendstils literatūrā un citās mākslās” (tiek gatavota publikācijai).

Svarīgākās publikācijas – „Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu XX gadsimta sākuma literatūrā,” lit. mēnešr. „Karogs,” 2004. XI; „Linards Laicens 1905. gada notikumu virpulī,” „Karogs,” 2005.IX; „Latviešu literatūrkritikas attīstība no tās pirmssākumiem līdz 1905. gadam,” „Karogs,” 2007. V.

Ieguvusi 2. vietu Daugavpils Universit. rīkotajā konkursā „O.Vailds – K. Skalbe: dubultportrets” par darbu „O. Vailda un K. Skalbes daiļrade jūgendstila aspektā” (2004); Minsteres balva par dziļu un analītisku latviešu un vācu literārā jūgendstila salīdzinošu izpēti maģistra darbā „Jūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta sākuma literatūrā” (2004); V. Strēlertes piemiņas stipendiju par bakalaura darbu „Tradicionālais un novatoriskais E. Virzas tēlojumu krājumā „Zaļā Zemgale” virzienu aspektā” (2004); LU atzinības rakstu par darbu literatūrzin. noz., lit. teor. apakšnoz. (par maģistra darbuJūgendstila poētikas iezīmes latviešu 20. gadsimta sākuma literatūrā,” 2004)
                                                                                                            /Interneta resurss/
 
Uzmanību!

30. janvārī
- metodiskā diena.

  Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Būs iespēja nodot grāmatas!


 
 
 

 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena
10.00-18.00

Sestdiena
10.00-16.00

Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Vasaras mēnešos (01.06. - 31.08.) bibliotēka ceturtdienās atvērta no 10.00 - 19.00, sestdienās - slēgta.
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP