Saldus pilsētas bibliotēka
Pasākumi un izstādes
Izstāde "No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam" no 8. decembra līdz 31. janvārim drukāt
8.01.2019. plkst. 14:00 Ceļojošās izstādes "No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam" atklāšana un ievadlekcija.
Latvijas Valsts vēstures arhīva dokumentu izstāde
 
„NO HERCOGA GOTHARDA LĪDZ HERCOGAM JĒKABAM”
     
     Izstāde hronoloģiski aptver hercogistes pastāvēšanas pirmos 80 gadus. Tas ir laiks no hercogistes dibināšanas 1561./1562. gadā līdz hercoga Jekaba kāpšanai tronī 1642. gadā. Taču, tā kā hercoga Frīdriha laulātā draudzene Elizabete Magdalēna turpināja aktīvu darbību arī atraitnes statusā, piemēram, 1646. gadā atjaunojot poļu-zviedru karā panīkušo Jaunpilsētiņu kā Frīdrihštati (Jaunjelgavu), tad izstādīti arī daži hronoloģiski vēlāki dokumenti.
      Izstādē redzamie dokumenti no vienas puses demonstrē arhīva glabātuvēs esošo dokumentu krājumu bagātīgumu un daudzveidīgumu, no otras – sniedz ieskatu nozīmīgākajās Kurzemes hercogistes vēstures norisēs apskatāmajā laika posmā. Izstādi atklāj virkne dokumentu, kas veido Kurzemes hercogistes juridisko pamatu, to vidū kā svarīgākie jāmin 1561. gada 28. novembrī noslēgtais Pakļaušanās līgums un karaļa Sigismunda II Augusta privilēģija Livonijas muižniecībai. Turpmākajā apskates gaitā skatītājs iepazīstas ar pirmā Kurzemes hercoga Gotharda (1517–1587) un viņa laulātās draudzenes hercogienes Annas (1533–1602) darbību, gūst ieskatu hercogistes teritorijas problēmās un jaunizveidotajā baznīcas organizācijā. Dokumenti, kas veltīti hercoga Frīdriha (1569–1642) un hercoga Vilhelma (1574–1640) valdīšanai, atspoguļo gan tā laika politiskos konfliktus, gan arī hercogu saimniecisko darbību. Interesants ir, piemēram, hercoga Frīdriha 1636. gadā izdotais muižu pārvaldes nolikums, kuru vēlāk kā paraugu izmantoja hercogs Jēkabs (1610–1681). Atsevišķi tematiski bloki veltīti hercogistes sabiedrību veidojošajiem elementiem – bruņniecībai, zemniekiem un pilsētām. Tāpat izstādē redzama ar desmitgadīgā prinča Jēkaba roku rakstītā vēstule, kā arī citi dokumenti, kas informē par nākamā hercoga jaunības gadiem. Savukārt hercogienei Elizabetei Magdalēnai veltītie stendi ievada skatītāju tā laika valdošo aprindu sievietes pasaulē. Hercogu sarakste apliecina Kurzemes valdnieku plašos starptautiskos sakarus, bet ar galma dzīvi saistītie dokumenti sniedz liecības gan hercogu tieksmi pēc laikmetam atbilstoša luksusa līmeņa, gan arī par varas reprezentācijas formām, kas Kurzemes hercogistē sevišķi spilgti izpaudās hercogu bēru ceremonijās.   Izstādē atspoguļojumu radis arī Kurzemes hercogistei postošais poļu-zviedru karš (1600-1629/1635). Dokumenti ilustrē gan abu karojošo pušu nodarītos zaudējumus, gan arī hercoga Frīdriha pūliņus pasargāt hercogisti ar neitralitātes palīdzību.
      Izstādi papildina vizuālie materiāli – kartes, plāni, portreti u.c. attēli – gan no Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) krājumiem, gan arī no internetā pieejamajiem resursiem un izstādes autoru personīgajiem materiāliem.  
 
Izstādi sagatavoja: LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs
Projekta vadītāja: LNA LVVA direktora vietniece Dr. hist. Valda Pētersone
Projekta zinātniskā vadītāja: LU Latvijas vēstures institūta un LVVA vadošā pētniece
                                                                                              Dr. hist. Mārīte Jakovļeva
Ekspozīcijas autori: Mārīte Jakovļeva, Valda Kvaskova, Pārsla Pētersone
Izstādes dizaina autore: Līga Sarkane
 
Izstādes sagatavotāji izsaka pateicību: LNA Latvijas Valsts arhīvam, Rundāles pils muzejam, Valsts Kultūrkapitāla fondam, A/S „Latvijas Gāze”, Latvijas Arhīvistu biedrībai.
 
 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena
10.00-18.00

Ceturtdiena
10.00-19.00

Piektdiena
10.00 - 18.00

Sestdiena, Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP