Saldus pilsētas bibliotēka
Ieskats konferencē "Baltijas valstu disporas kultūras
liecības 1944.-2018. gadā: dokumentārais mantojums"

2019. gada 14. maijā Panevēžā norisinājās Viļņas Universitātes
Komunikācijas fakultātes gadskārtējā informācijas zinātnes
konference "Baltijas valstu disporas kultūras liecības 1944.-2018.
gadā: dokumentārais mantojums". Latviju šajā konferencē ar
ziņojumiem pārstāvēja Agnija Lesničenoka, Zane Grosa un Jana
Dreimane.
Šī gada konferencē piedalījās ne tikai pētnieki no Lietuvas,
Latvijas, Igaunijas, bet arī praktiķi, bibliotēku darbinieki, arhīvisti,
kuru nolūks bija iepazīstināt auditoriju ar trimdas kultūras
mantojuma iegūšanas ceļiem, to glabātavām Lietuvā, informēt
par lietuviešu kopienām ārvalstīs.
Lasīt vairāk
 

LU Akadēmiskājā bibliotēkā atklāts Kazahstānas
Informācijas centrs “Abajs”

2019. gada 26. aprīlī Latvijas Universitātes Akadēmiskajā
bibliotēkā Starpkultūru dialoga centra ietvaros notika pirmā Baltijā
Kazahstānas Informācijas centra “Abajs” svinīga atklāšana.
Kazahstānas Informācijas centram dots ievērojamā kazahu
domātāja un dzejnieka, kazahu literatūras pamatlicēja, Abaja
(1845 – 1904) vārds. Abajs ir sekmējis kazahu kultūras
tuvināšanos Eiropas kultūrai.
Lasīt vairāk
 

Publicēts krājums "Latvijas izdevējdarbības statistika 2018"
Publicēts ikgadējais Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājums
"Latvijas izdevējdarbības statistika 2018", kurā pieejama
informācija par 2018. gadā Latvijā izdoto izdevumu skaitu un
tirāžām apkopotā veidā.
Lasīt vairāk
 

Uldis Bērziņš: Bibliotēka ir iespēja, ne rezultāts
Intervija ar latviešu dzejnieku, tulkotāju un atdzejošanas meistaru
Uldi Bērziņu projekta “Bibliotēka” stāstu sērijā.
Dzejnieks uz literatūru, valodu un vārda mākslu skatās kā uz
vienu no pakāpēm “pasaules radīšanas projektā”, kā uz Dieva
radītu brīnumu, kurā ir atļauts piedalīties arī cilvēkam. Klausoties
interviju, atliek piekrist latviešu literatūrkritiķia un rakstnieka
Gunta Bereļa teiktajam: “Bērziņš neizsaka domas - viņš rada
domas.”
Lasīt vairāk
 

Bibliotēkas veicinās uzņēmējdarbību Ziemeļlatgalē Latvijā
un Pleskavas reģionā Krievijā

2019. gada 30. maijā Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības
programmas Vadošā iestāde un biedrība "Radošās Idejas"
parakstīja granta līgumu, lai īstenotu projektu LV-RU-010 "Ne
tikai grāmatas - bibliotēkas uzņēmējdarbības atbalstam!" (Ne tikai
grāmatas). Projektā "Ne tikai grāmatas - bibliotēkas
uzņēmējdarbības atbalstam!" biedrība "Radošās Idejas", Balvu
novada pašvaldība un Dedoviču rajona Centrālā bibliotēka
apvienos spēkus, lai veicinātu ilgi gaidīto pagriezienu bibliotēku
darbā, bibliotēkām kļūstot par uzņēmējdarbības veicinātājām
reģionos.
Lasīt vairāk
 

Standarts "LVS ISO 5127:2017 Informācija un
dokumentācija. Pamatvirzieni un vārdnīca"

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas
Informācijas un dokumentācijas terminoloģijas apakškomisijā
(LZA TK ID TAK) turpinās darbs pie standarta “ISO 5127:2017
Informācija un dokumentācija. Pamatvirzieni un vārdnīca”
( Information and documentation – Foundation and vocabulary ).
Standarts paredzēts starptautiskās saziņas veicināšanai
informācijas un dokumentācijas jomā. Tajā ietverti šai jomai
atbilstoši termini un jēdzieni, to definīcijas, kā arī parādīta šķirkļu
saistība. Iepriekšējais izdevums publicēts 2001.gadā (latviski –
2005. gadā).
Lasīt vairāk
 

Publicēts Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas
apkopojums

Latvijas Nacionālās bibliotēkas tīmekļvietnē - sadaļā Bibliotēku
statistika publicēts Latvijas Bibliotēku oficiālās statistikas
apkopojums par 2018.gadu.
Lasīt vairāk
 

Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu
stāstīšanas rokasgrāmata – latviski

Pagājušā gada aprīlī Starptautiskā bibliotēku asociāciju un
institūciju federācija ( International Federation of Library
Associations and Institutions, IFLA ) laida klajā izdevumu
“Bibliotēkas un ilgtspējīgas attīstības mērķi: stāstu veidošanas
rokasgrāmata ( Libraries and the Sustainable Development
Goals: A Storytelling Manual ). Pateicoties Valsts kultūrkapitāla
fonda atbalstam Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB) ir izdevumu
iztulkojusi, un tas ir lasāms un izmantojams latviešu valodā.
Bibliotēku un ilgtspējīgas attīstības mērķu stāstu veidošanas
rokasgrāmata ir ceļvedis, kas paredzēts bibliotekāriem un
bibliotēku interešu pārstāvjiem kā atbalsts bibliotēku interešu
aizstāvības centienos, publicējot savus stāstus Pasaules
bibliotēku kartē.
Lasīt vairāk
 

Gulbenes novada bibliotēka aicina ikvienu šovasar
iesaistīties stāstu vākšanā

Gulbenes novada bibliotēka aicina ikvienu šovasar iesaistīties
stāstu vākšanā: “Dalīsimies ar stāstiem, pastāstot tos saviem
līdzcilvēkiem, kopīgi labi pavadot laiku, gūstot zināšanas par
savu dzimtu, novada vēsturi, visiem kopā bagātinot novada
kultūrvēsturisko mantojumu”.
Lasīt vairāk
 

Reģionu galveno bibliotēku darbs ar skolu bibliotēkām
Aizvadīti ikgadējie Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB)
Bibliotēku attīstības centra organizētie pavasara pasākumi
vadošajiem bibliotēku nozares profesionāļiem – reģiona galveno
bibliotēku (RGB) metodiķu pavasara seminārs un Latvijas
akadēmisko, speciālo un publisko bibliotēku direktoru pavasara
sanāksme. Viena no tēmām, kas tika aktualizēta abos
pasākumos, bija RGB funkciju izpilde darbā ar skolu bibliotēkām.
Lasīt vairāk
 

Statistikas datu vizualizācija, izmantojot "Excel"
Bibliotēkas ikdienā uzskaita savu darbu un vāc dažādus datus,
kas atklāj konkrētu bibliotēku specifiskos darba virzienus vai
pakalpojumus. Ar šo kvantitatīvo rādītāju palīdzību tiek
atspoguļoti darba rezultāti un procesi. Lai praktiski un efektīvi
(dažreiz arī efektīgi) parādītu savāktos datus, tiek izmantoti
dažādi rīki, kuri ļauj datus veidot vizuāli vieglāk un ātrāk
uztveramus.
Rakstā tiek aplūkoti septiņi “Excel” piedāvātie diagrammu veidi
dažāda apjoma datu atspoguļošanai.
Lasīt vairāk
 

Latvijas bibliotēkas starptautiskā Lietuvas bibliotekāru
konferencē “Pārmaiņu attīstība bibliotēkās” Nidā

2019. gada 27.–29. maijā Nidā (Lietuva) notika starptautiska
Lietuvas bibliotekāru konference “Pārmaiņu attīstība bibliotēkās”
( Evolution of changes at libraries ). Konference pulcēja ap 80
publisko bibliotēku direktorus un vadošos speciālistus no visas
Lietuvas. Galvenās konferences referātu tēmas bija veltītas
informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jaunumiem, piemēram,
mākslīgā intelekta un robotu izmantošanai bibliotēkās, kā arī
bibliotēku iespējām digitālās plaisas mazināšanā sabiedrībā. Tika
runāts arī par interesantu, netradicionālu un inovatīvu metožu
izmantošanu bibliotēku pakalpojumu popularizēšanā un
lasīšanas veicināšanā, kā arī par emocionālās inteliģences
nozīmi bibliotēku personāla radošuma atraisīšanā un bibliotēku
darba uzlabošanā. Ar referātiem par savu valstu bibliotēku
pieredzi uzstājās arī kolēģi no Ukrainas un Krievijas.
Lasīt vairāk
 

Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa projekta “eInfraCentral”
atskaites seminārs

2019. gada 20. jūnijā Igaunijas galvaspilsētā Tallinā notika
projekta “eInfraCentral” atskaites seminārs par sasniegto
progresu Eiropas atvērtās zinātnes mākoņa ( EOSC – European
Open Science Cloud ) veidošanā.
Lasīt vairāk
Uzmanību!

25.septembrī
Metodiskā diena -
bibliotēka apmeklētājiem
slēgta!


Atvainojamies par
sagādātajām neērtībām.


 
Darba laiks

Pirmdiena, Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena, Piektdiena
10:00-18:00

Sestdiena
10:00 - 16:00

Svētdiena - slēgta

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

 
Jautā bibliotekāram
Tālrunis vai e-pasts*
Tavs jautājums*
2019 (c) Saldus pilsētas bibliotēka
izstrādāja DSP