AKTUĀLI
BIBLIOTĒKA
KATALOGI UN DATU BĀZES
BĒRNIEM
NOVADPĒTNIECĪBA
FOTOGALERIJA
SALDUS UN BROCĒNU NOVADU BIBLIOTĒKĀS
ESIP
© Saldus pilsētas bibliotēka
Izstrādāja DSP
Uzmanību!
Jauno grāmatu dienas
27. un 28.martā Saldus pilsētas bibliotēkā kārtējās 
Jauno grāmatu dienas. Visi laipni aicināti iepazīties ar pēdējā mēneša laikā  bibliotēkas krājumā ienākušajiem jaunumiem. Ar jaunieguvumu sarakstiem var iepazīties šeit...
 


 

INTERESANTI...
Saldus pilsētas bibliotēkā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim katrs interesents varēja piedalīties aptaujā „Saldenieku mīļākā grāmata”.Ar aptaujas rezultātiem var iepazīties šeit...


 

Saldus pilsētas bibliotēkas darbinieki apkopojoši 2014.gada lasītāko preses izdevumu Top 10. Ar rezultātiem var iepazīties šeit...PASĀKUMI
"Grāmata, ko tu man izstāstīsi..."
Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss
 
Grāmatu lasīšanas un vērtēšanas konkurss „Grāmata, ko tu man izstāstīsi” Saldus pilsētas bibliotēkā notiek jau  4. reizi. Konkurss notiek no 01.11.2014. līdz 30.03.2015. Konkursa mērķis ir noskaidrot lasītājiem saistošāko un interesantāko latviešu un ārzemju autoru daiļdarbus latviešu valodā un svešvalodās, kā arī popularizēt bibliotēkas krājumu, aktualizēt jaunāko latviešu oriģinālliteratūru, veicināt daiļliteratūras lasīšanu svešvalodās.
 Konkursā var piedalīties ikviens bibliotēkas lietotājs, kurš sasniedzis 16 gadu vecumu un reģistrēts Lietotāju apkalpošanas nodaļā.
Ar konkursa nolikumu var iepazīties Saldus pilsētas bibliotēkas abonementā.
 
Aprīlī notiek konkursa noslēguma pasākums, kurā analizē konkursa rezultātus un apbalvo konkursa pirmo trīs vietu ieguvējus.


 

IZSTĀDES
    
                                                                                                                                                                 
No 16. marta līdz 02. aprīlim

Saldus pilsētas bibliotēkas telpās  skatāma

Latvijas mednieku savienības rīkotā
MEDĪBU TROFEJU IZSTĀDE
 
Izstādē apskatāmas Saldus un Brocēnu novadu mednieku iegūtās medību trofejas
 

 

 No 11.marta līdz 31.aprīlim
Saldus pilsētas bibliotēks Bērnu un jauniešu lasītavā skatāma
Ezeres vidusskolas skolēnu darbu izstāde
"TIKAI PAPĪRS"
Izstādes mērķis - paraudzīties uz papīru no cita, neierasta skatupunkta, ļaujot tam darboties ne tikai ierastajās divās dimensijās, bet arī telpas un laika izvērsumā.

 
Saldus pilsētas bibliotēkas klusajā lasītavā  no 16.02. -16.05. apskatāma novadpētniecības izstāde
"Jēkabam Janševskim - 150"

Jēkabs Janševskis (kristīts kā Jēkabs Janovskis; 1865—1931) bija latviešu skolotājs, žurnālists un rakstnieks. Sarakstījis vairākus kultūrvēsturiskos romānus par Kurzemes senatni, kurus turpinājumos publicēja populārie 1920.-1930. gadu Latvijas žurnāli "Atpūta" un "Nedēļa".No 02. - 31.martam skatāma izstāde no cikla
"Saldus bibliotēka 1925 - 2015: mirkļi no vēstures" -
„Viņi vadīja un vada”.

Bibliotēkas darbu tās pastāvēšanas 90 gados vadījuši dažādi cilvēki un katrs no viņiem ir atstājis savu krāsu tās darba paletē. Spilgtākās  krāsas atstājuši mūsu bibliotēkas ilggadējie vadītāji Eleonora Anaparta, Simona Vitkauska, viņu darbu turpina Aija Mežiņa.KONKURSS PAR GADA MONĒTU 2014
AKTUALITĀTES
   UZDĀVINI GRĀMATU!
UZDĀVINI PRESES IZDEVUMU!

Varbūt jums ir iespēja uzdāvināt bibliotēkas krājumam trūkstošos izdevumus?

LV
Meklēt
Vārda dienas:
Agija, Aldonis